Storočnica prevezenia, znovupochovania Františka II. Rákócziho a jeho druhov v Košiciach

Po takmer dvoch storočiach potláčania spomienky na Františka II. Rákócziho a na odboj proti Viedni, ktorý viedol, ostal tento muž v mysliach národov živý. Hlavné idey povstania, aj keď v modernejšej podobe, sa nakoniec dočkali uznania.

Jeho osoba sa stala symbolom uhorskej životaschopnosti a schopnosti obstáť medzi veľkými a kultúrnymi európskymi spoločenstvami. Krajina, pre ktorú viedol boj, naňho nezabudla. Jej následníci urobili všetko, aby aj po dlhom čase jeho telesné pozostatky v ďalekej cudzine objavili, preniesli do vlasti a uložili na miesto významom zodpovedajúce veľkosti historického významu kniežaťa.

Vybrali na to nádherný dóm v Košiciach, ktoré hrali dôležitú úlohu nielen v Rákócziho povstaní, ale v Uhorských dejinách vôbec. Pri stom výročí uloženia Rákócziho pozostatkov v kresťanskej zemi, tohto aktu splatenia historického dlhu jeho osobe, si pripomíname jednak to, že naši predkovia, keď sa im konečne naskytla možnosť, odplatili sa kniežaťu primerane veľkoryso.

Oslava okrúhleho výročia uloženia telesných pozostatkov nie je len záležitosťou Maďarov, ale všetkých národov bývalého Uhorska, ktoré tvorili jeho dejiny a slávnu minulosť, bez ohľadu na nepríjemnosti a prekážky, ktoré im postavilo do cesty posledné storočie.